اطلاعات عمومی

در حالت عمومی وظایف اصلی روغن حل شونده به شرح ذیل می باشد:

 • خنک کار
 • روانکار
 • ضد زنگ
 • ضد ساییدگی
 • تمیزکاری
 • جلوگیری از دود روغن
 • جلوگیری از خطر سوختگی


به جهت بهره برداری کامل از این دسته از روغن ها باید موارد ذیل رعایت گردد:

 • انتخاب روغن مناسب با عملیات مورد
 • ایجاد و نگهداری محیط مناسب برای کار محلول
 • جاری سازی سیستم کنترلی و نگه داری
 • مشخص نمودن آب مناسب برای محلول
 • نظافت مخزن طبق زمان بندی

برای استفاده از خدمات فوق با پیشتیبانی راسا مشاوره نمایید.


 اثر آب سخت بر روی روغن حل شونده (امولسیون ها )

آب های سخت دارای نمک های کربنات و سولفات سدیم و پتاسیم محلول هستند. این نمک ها با امولسیفایر وارد واکنش می شوند. امولسیفایرها در این واکنش مصرف می شود تا تعادل بر قرار گردد. لذا مقدار امولسیفایر باقیمانده ، برای تشکیل یک امولسیون پایدار کافی نیست. در این صورت ، آب و روغن از یکدیگر جدا می شوند . سرعت جدا شدن آب و روغن بستگی به میزان سختی آب دارد. آب های سخت همچنین سرعت رشد باکتریهای بی هوازی را افزایش می دهند.
 

انبارداری و نگهداری روغن آبصابون

 • مراقبت از روغن آبصابون با انبارداری صحیح آنها آغاز می شود. توجه به دور نگهداشتن آنها از آب ، ذرات و ناخالصی ها ، بسیار مهم است . بهترین نتیجه ، زمانی حاصل می گردد که روغن آبصابون درون بشکه های تمیز و بصورت جداگانه نگهداری گردند.
 • آلودگی این روغن ها به آب می تواند بسیار مضر باشد
 • از مخلوط کردن نمونه های مشابه ساخت شرکتهای مختلف خوداری نمایید. شاید اختلاط چند روغن که هر یک به تنهایی عملکرد مثبتی دارد ، عملکرد مناسبی نداشته باشد
 • اختلاط این روغن ها با دیگر روغن ها (روغن هایی با کاربرد مختلف ) نیز می تواند اثرات جبران ناپذیری داشته باشد
 • ذخیره سازی روغن آبصابون در دماهای خیلی بالا مناسب نیست . حرارت زیاد می تواند تعادل آب و روغن را به هم زده و نیز اسیدیته سیال را دستخوش تغیر نماید و بیشتر از آن به پایداری امولسیون آسیب برساند
 • روغن آبصابون به دماهای پایین حساسیت زیادی ندارد . ولی به هر حال یخ زدگی و ذوب شدن های متناوب می تواند تعادل ترکیبات سیال را به هم زده و ناپایداری سیال را به دنبال داشته باشد.

مشکلات عمده

1 – زنگ زدگی قطعات

میزان سرریز امولسیون در این روغن ها حدود 10 الی 15 درصد در روز است. بهترین راه عملی برای اینکار ساخت امولسیون جدید به صورت جداگانه و مخلوط کردن آن با امولسیون قدیمی است ، گرچه هنوز در بسیاری از کارگاه ها آب و امولسیون مستقیما به مخازن اضافه می گردد. در طی یک دوره از زمان این عمل خود سرانه قدرت امولسیون را تا حداکثر 1:40 و فراتر از آن کاهش می دهد. قدرت مقاومت چنین امولسیونی در برابر زنگ زدگی بسیار کم بوده ، محصولات تولیدی به آسانی زنگ خواهند خورد.

 2 – دو فاز شدن امولسیون

اگر روغن محلول در آب از ابتدا یک امولسیون مناسب ، با پایدار بالا را تشکیل داد. هر جدا شدگی فازی که از این به بعد رخ دهد . تنها به دلیل سختی آب بوده است . مقدار سختی آب ، تعیین کننده سرعت دو فازی شدن امولسیون است. اگر سیالات امولسیون شونده ، به مدت طولانی درون بشکه ها که به صورت عمودی قرار گرفته اند ، نگهداری شوند ، امولیسیفایر ته نشین می شود ، در این حالت روغنی که در قسمت بالای بشکه قرار گرفته است ، از نظر خاصیت تشکیل امولسیون ضعیف تر از روغنی است که در قسمت های پایین بشکه وجود دارد. در این صورت از سیال داخل یک بشکه ، امولسیون های یکنواخت و مشابه نخواهیم داشت ، لذا توصیه می گردد که بشکه ها به صورت افقی قرار داده شوند . هم زدن محتوای بشکه ها قبل از مصرف راهی دیگر برای مواقعی است که مجبور به قرار دادن بشکه ها در حالت عمودی هستیم .

 3 – بوی تعفن

روغن به جا مانده در مخازن آبصابون ، حتی بعد از تخلیه و تمیز کردن با آب ، مکانی مناسب برای رشد باکتری ها خواهد بود و باعث ایجاد بوی تعفن ، برای سیال جدید نیز می گردد. توصیه می شود قبل از نظافت ، مسیرها و کانال های عبور آبصابون را با یک ماده گندزدا بوسیله آّب و همراه با روغن آبصابون شتشو نمایید. این عمل باعث می گردد که مسیرها و مخازن از هر گونه باکتری پاک شده و به این ترتیب دو باره به محلی مناسب برای نگهداری سیال جدید تبدیل خواهد شد . نشت احتمالی روغن های دیگر به مخزن آبصابون نیز می تواند رشد باکتری ها و تعفن ناشی از آن را تسریع نماید.

 4 – آسیب های پوستی ناشی از روغن های حل شونده

امولسیون روغن های محلول در آب ، دارای (PH )حدود 5/8 می باشد . از آنجاکه پوست انسان تا حدودی خاصیت اسیدی دارد (PHپوست انسان حدود 5/5 است )تماس مداوم پوست با این امولسیون و هر نوع مواد شیمیایی دیگر از قبیل شوینده ها باعث خشک شدن پوست می شود . پوست خشک مستعد مبتلا شدن به جراحت است. در پارچه های کتانی و کهنه ها که معمولا در محیط کارگاه ها استفاده می شوند براده ها ی فلزی به دام افتاده اند هنگامی که این پارچه ها روی پوست خشک کشیده شوند خراش های جزیی ایجاد کرده که باعث جراحت می شوند. به مرور زمان این جراحت ها عفونی شده و باعث خارش می شوند استفاده از شوینده های ارزان قیمت و یا صابون هایی با قلیاییت بالا نیز این صدمات را تشدید می نمایید.

5 – بخارات و بوی زننده

بخارات و بوی زننده ، مسئله جدی درکار با آبصابونها و نیز در روغن های خالص می باشد ، اگر گرانروی یک روغن برای یک کار برد خاص کمتر از میزان مورد نیاز باشد ، در این صورت ، ماندگاری روغن بر روی سطح محصول کمتر خواهد بود ، که این عمل باعث روانکاری نامناسب و تولید حرارت را در پی خواهد داشت. و حرارت تولید شده باعث ایجاد بخار و بوی تعفن می نماید.