تولید روانکارها و فراورده های صنعتی ویر

گروه ویر با در اختیار داشتن تیم مجرب، تجهیزات و امکانات پیشرفته در تولید روانکارها و فراورده های صنعتی و از محل همکاری با تامین کنندگان بزرگ داخلی و خارجی،

یکی از تولید کنندگان برتر در کشور به شمارمی آید.

کارشناسان فنی این گروه با آگاهی از مشکلات موجود در صنعت و همچنین پیامدهای نا مطلوب ایمنی و زیست محیطی آن، محصولات  خاصی عرضه بازار هدف نموده اند که مشکلات کمتری نسبت به سایر محصولات موجود در بازار از لحاظ مسائل فوق برای مصرف کنندگان آن دارد.